Новини

Випробування при прийнятті на роботу

Версія для друку

 Стаття 26 КЗпП передбачає, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
-         осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
-         молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
-         молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
-         осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
-         осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
-         осіб, обраних на посаду;
-         переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
-         осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
-         вагітних жінок;
-         одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
-         осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
-         осіб на тимчасові та сезонні роботи;
-          внутрішньо переміщених осіб.
Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців.
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.
У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.
 
Фахівець відділу «Яремчанське бюро правової допомоги»


RSS

2008-2010 © Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
78500, Україна, м.Яремче, вул.Свободи, 266
Гаряча лінія