Новини

Розвиток архівної справи на Яремчанщині

Версія для друку

 Історія архівного будівництва на Яремчанщині почалась ще на початку 1940 року. 28 березня 1940 року Архівним відділом НКВС по Станіславській області було видане всім райвідділам НКВС розпорядження № 43 про організацію райархівів. Розпочалась робота зі  створення архіву і в новоутвореному в 1940 р. Яремчанському  районі. Але до радянсько-німецької війни вона так і не була завершена.

І хоча місто Яремче було визволене від нацистських загарбників ще 14 листопада 1944 р., Яремчанський районний архів почав діяти тільки в 1946 році. Але зауважимо, що навіть у 1949 році райархіви були створені тільки в 26- з 36-ти районів області, і  лише в десяти з них були окремі приміщення.

Як і інші райархіви, Яремчанський знаходився у подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані він підпорядковувався Архівному відділу УМВС Станіславської області (з 1956 р. – Архівному відділу УВС Стані­славського облвиконкому). Кадри завідуючих та працівників архіву затверджував відділ кадрів УМВС по Станіславській області за поданням  райвідділу УМВС; приміщення виділяв райвиконком.

З 1959 року, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 03.01.1959 р. і відповідного розпорядження облвиконкому № 59 від 07.02.1959 р., архіви підпорядковувалися вже не УВС а міськ(рай)виконкомам та Архівному відділу виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих (19601962). Архівний відділ облвиконкому здійснював організаційно-методичне керівництво, контроль та надання практичної допомоги в роботі міських і районних архівів області.

Вже в 1950-х роках Яремчанський райархів здійснював контроль за розвитком архівної справи і діловодства у 53-х міських, 38-ми сільських підприємствах, установах та організаціях, 6-ти сільських радах, 5-ти школах. У 1958 р. площа архівосховища становила 24 кв. м, а на зберіганні знаходилось 4 911 справ.

Подальші зміни в історії архівного будівництва області в цілому та Яремчанщини, зокрема, були пов’язані зі змінами в адміністративно-територіальному поділі області. У 1963 році була проведена реорганізація районних архівів – відбулося їх укрупнення, в результаті якого в області залишилося шість районних (Богородчанський, Галицький, Городенківський, Калуський, Коломийський, Косівський) та два міських (Івано-Франківський та Коломийський) архіви.

Таким чином, Яремчанський райархів  припинив діяльність у 1962 році у зв’язку з ліквідацією Яремчанського району.

Населені пункти колишнього Яремчанського району були включені до складу укрупненого Богородчанського району, а документи  передані до Богородчанського райархіву.

У зв’язку з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1977 року “Про віднесення м. Яремче до міста обласного підпорядкування” та на виконання рішення обласної ради народних депутатів від 16.01.1979 року № 10 “Про структуру й штати виконкомів  Яремчанської міської ради  та Надвірнянської районної Ради народних депутатів” й відповідно до ст. 43 “Закону про міську Раду” Яремчанською міською радою народних депутатів були створені відділи й затверджені їх завідуючі.

У 1979 році був створений і Яремчанський міський архів. З часу створення міського архіву рішенням обласної ради народних депутатів від 16.01.1979 року №10 на посаді його завідуючого було затверджено Сахарову Людмилу Федорівну, яка пропрацювала до 2001 року.

До 1988 року архів підпорядковувався Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, а з 4 жовтня 1988 року – Державному архіву Івано-Франківської області й виконкому міської ради.

У приміщенні Яремчанського міського відділу внутрішніх справ (вул. Руднєва, 13) для  міського архіву було виділено одну кімнату площею 15 кв. м. Робота в пристосованому приміщенні, за відсутності будь-яких технічних засобів, негативно впливала на виконання покладених на архів завдань.

У 1992 році Яремчанський міський архів був реорганізований у архівний відділ Яремчанської міської ради.

З листопада 2001 року завідувачем архівним відділом Яремчанської міської ради призначено Ігоря Васильовича Кіселюка.

У даний час архів знаходиться в приміщенні міської ради, що створює сприятливі умови для більш швидкого й кваліфікованого вирішення питань, які виникають у процесі роботи.

Площа архівосховища становить 24,2 кв. м, довжина стелажів –  92 погонних метра. Температурно-вологий режим у архівосховищі відповідає нормам.

Положення про архівний відділ Яремчанської міської ради затверджено рішенням Яремчанської міської ради №131-9/2007 від 19.07.2007 р.

Згідно Положення відділ є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою. З питань здійснення делегованих йому міською радою повноважень підзвітний і підконтрольний її виконавчому комітету та міському голові, у галузі архівної справи й діловодства – Державному архіву області, Державному комітету архівів України.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями обласної ради, Яремчанської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про архівний відділ міської ради. У здійсненні повноважень органів виконавчої влади в галузі архівної справи й діловодства – наказами Держкомархіву України та Державного архіву області.

До функцій архівного відділу належать: здійснення управління архівною справою, ведення контролю за діловодством в установах, організаціях, та підприємствах міста, діяльністю архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях, надання консультативно-методичної допомоги. Архівним відділом, відповідно до запланованих завдань, проводиться робота щодо організації навчання секретарів сільських рад із питань діловодства та ін.

Відділом здійснюється робота з включення документів до Національного архівного фонду (НАФ). У зоні комплектування архівного відділу, відповідно до списку №1, перебувають установи органів державної влади, місцевого самоврядування, галузей культури, освіти, медицини. Список установ – джерел комплектування відділу –  поповнюється у відповідності із політичними та економічними змінами у державі.

Одна з основаних функцій архіву – забезпечення зберігання, обліку й охорона документів НАФ. На даний час в архівному відділі знаходиться 66 фондів, які включають 8119 справ.

Найважливішою складовою частиною надбання Яремчанського архівного відділу є фонди органів управління і влади (за період з 1992 року, документи до 1992 року передані на зберігання в Держархів області). В архіві зберігаються як справи постійного зберігання, так і  документи з особового складу (1946–2000 рр.).

Характерною рисою діяльності відділу є використання інформації документів НАФ України в господарських, соціально-культурних цілях, а також для забезпечення прав і законних інтересів мешканців міста та підпорядкованих населених пунктів. Практикуються такі форми використання документальної інформації, як інформування зацікавлених установ про дати їх створення, реорганізації. Так у 2005–2006 роках виконано 12 тематичних запитів, а у 2007–2008 рр. – 26. Зокрема, запити про історію міста, окремих населених пунктів.

За 2009 рік на запити громадян видано 396 довідок соціально-правового характеру (це при наявності тільки одного штатного працівника та 250-ти робочих днів у році).

У даний час проводиться оформлення фотоальбомів із історії міста Яремче, про керівників міста, с-ще Ворохта та сільські громади, новобудови та інше. Здійснюється збір матеріалів до фотоколекції “Виконком, роки і люди”.

 

                                                                                             Начальник архівного відділу 

                                                                Яремчанської міськвиконкому       

                                                                                                                          Ігор Кіселюк

 

 RSS

2008-2010 © Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
78500, Україна, м.Яремче, вул.Свободи, 266
Гаряча лінія