Новини

Допуск працівника до роботи без офіційного працевлаштування – заборонено.

Версія для друку

 Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» підвищено розмір мінімальної заробітної плати у 2019 році, зокрема у місячному розмірі з 1 січня  розмір мінімальної заробітної плати становить  4173 гривні, а у погодинному розмірі - 25,13 гривні.

Підняття рівня мінімальної заробітної плати вплинуло також і на  розмір штрафів за порушення законодавства про працю, адже для визначення розміру штрафу мінімальна заробітна плата застосовується у розмірі, встановленому на момент виявлення порушення. а тому суб’єкти господарювання повинні стежити за неухильним дотриманням ними трудового законодавства.
Управління Держпраці в Івано-Франківській області нагадує, що за порушення законодавства про працю юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність, передбачену статтею 265 Кодексу законів про працю в разі:
  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 125 190 гривень;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення – 12 519 гривень;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 41 730 гривень;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 41 730 гривень;
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення – 12 519 гривень;
  • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення – 417 300 гривень;
  • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати, а саме – 4 173 гривень.
Окрім того чинним законодавством передбачено фінансову відповідальність і за порушення законодавства про зайнятість населення. Так, відповідно до статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи - підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність у разі:
1) невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – 8 346 грн.;
2) провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – 83 460 грн.;
3) неподання або порушення порядку подання суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні відомостей про працевлаштованих ним осіб - штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – 8 346 грн.;
4) застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:
4.1) на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення  – 83 460 грн.;
4.2) на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення– 41 730 грн.;
5) неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, передбачених абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 цього Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – 16 692 грн.
6) порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, вимог частини другої статті 37 цього Закону стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – 41 730 грн.
7) порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – 41 730 грн.
Нагадуємо, що штрафи, накладення яких передбачено ст. 265 КЗпП України та ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення», є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України та накладаються уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та про зайнятість населення.
 
 
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради                      


RSS

2008-2010 © Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
78500, Україна, м.Яремче, вул.Свободи, 266
Гаряча лінія